فرم ها

استخدام

در صورتی که تمایل دارید در گروه شرکت های نانو استخدام شوید لطفا بر اساس تخصص خود فرم مربوطه را انتخاب نموده و تکمیل نمایید. بعد از برسی فرم های ارسالی در صورتی که صلاحیت شما تایید شود و شرکت به نیروی جدیدی در زمینه کاری شما نیاز داشته باشد با شما تماس خواهیم گرفت