محدوده مسئولیت سایت - صفحات - اخبار

محدوده مسئولیت سایت

دسته : صفحات در تاريخ ۱۳۹۰/۶/۲۷ ۷:۱۰:۰۰ (8254 بار خوانده شده)

Only visitors eligible to read in Persian are allowed to browse and use this web site and related services. For more information please email us at info@nano.net.ir

محدودیت مسئولیت (Disclaimer)

فقط بازدید کنندگان مسلط به خواندن متون فارسی مجاز به بازدید از صفحات یا تکمیل و ارسال فرمهای سایت می باشند. این سایت در قبال مطالب ، نرم افزار ها ، فرمها ، تصاویر و بطور کلی محتویات سایت از هر نوع و به هر شکل پویا یا ایستا هیچگونه تعهد یا تضمینی از نظر کیفیت عملکرد یا صحت مطالب در قبال بازدیدکنندگان و مشتریان نداشته و بازدید کننده با مسئولیت خود اقدام به مطالعه ، بازدید یا اجرای آنها خواهد نمود.

کلیه پیوندها ، علائم و اسامی بکار رفته متعلق به اشخاص ثالث و سایتهای دیگر تنها به منظور اطلاع رسانی یا رجوع به مالک اصلی آنها بکار رفته و حقوق این اسامی برای ثبت کنندگان آنها محفوظ است. این شرکت هیچگونه ادعایی در ارتباط با نمایندگی ، کارگزاری یا همکاری تجاری با آنها را نداشته و مسئولیتی ناشی از عدم عمل به تعهدات یا کیفیت خدمات آنها را بر عهده نخواهد داشت.

کلیه مطالب منتشره ، محتویات سایت و پیوندها موجود با توجه به حد اکثر توانایی و امکانات تحقیقاتی سایت در زمان انتشار کامل و صحیح می باشد و نهایت کوشش در بروز رساندن این اطلاعات بکار گرفته خواهد شد، لیکن با توجه به اختیار سایتها در تغییر مطالب یا رویه های خود در هر زمان و بدون اعلان قبلی تضمینی در این خصوص ارائه نخواهد شد.

بازدید کننده در هر بازدید موظف به کسب اطلاعات از تغییرات حاصل شده در هر یک از رویه های سایت و شرایط و تعهدات مربوط به بازدید از سایت و هریک از خدمات می باشد. ادامه بازدید ، مراجعه مجدد و هرگونه استفاده از مطالب و خدمات به منزله پذیرش این مفاد و تغییرات آنها تلقی خواهد شد. لیکن عدم کسب آگاهی توسط بازدید کننده موجب رفع مسئولیتهای ناشی از این مفاد نخواهد بود.

لطفا در صورت تردید در مفاد شرایط و تعهدات یا وجود هرگونه سوال در ارتباط با رویه ها و مطالب سایت با پست الکترونیکی info@nano.net.ir مکاتبه نمایید.