پيامك‌ بدون محتوا هم هزينه دارد؛ نحوه‌ي محاسبه تعرفه پيامك‌هاي فارسي و لاتين - اخبار - اخبار

پيامك‌ بدون محتوا هم هزينه دارد؛ نحوه‌ي محاسبه تعرفه پيامك‌هاي فارسي و لاتين

دسته : اخبار در تاريخ ۱۳۹۰/۶/۱۳ ۵:۰۸:۱۷ (1093 بار خوانده شده)
مشتركان تلفن همراه توجه كنند زماني كه مي‌خواهند پيامكي فقط حاوي علامت ارسال كنند، اگر زبان گوشي‌ فارسي باشد، پيامك، فارسي محاسبه شده و زماني كه زبان گوشي لاتين باشد، پيامشان لاتين محاسبه مي‌شود.
برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.

(ايسنا)، اين موضوع در پيام‌هايي كه فقط حاوي اشكال هندسي هستند، نيز صادق است؛ به اين معني كه اگر زبان گوشي‌ مشترك فارسي باشد، پيامك، فارسي محسوب شده و زماني كه زبان گوشي لاتين باشد، پيام او لاتين محاسبه مي‌شود و پيام‌هايي كه با حرف فارسي شروع شده و با شكل و يا عدد همراه باشد هم فارسي محاسبه مي‌شوند.

ممكن است برخي مشتركان خواسته يا ناخواسته به ارسال پيامك خالي اقدام كنند، اين دسته از مشتركان بايد توجه داشته باشند كه هنگام ارسال، زبان گوشي خود را فارسي كنند تا آن پيامك فارسي محاسبه شود؛ در غير اين صورت اگر زبان گوشي در زمان ارسال پيامك لاتين باشد، حتي پيامك خالي نيز براي آن‌ها مثل پيام لاتين محاسبه شده و بايد تعرفه پيامك لاتين را پرداخت كنند.

اما در پيامك‌هايي كه فقط حاوي عدد هستند نيز اين قانون صدق مي‌كند و بسته به زبان گوشي فارسي يا لاتين محاسبه مي‌شوند.

پيامك‌هايي كه با حرف فارسي شروع شده و با لاتين ادامه پيدا كنند، فارسي محاسبه شده و برعكس اگر پيامكي با زبان لاتين شروع شود و با فارسي ادامه يابد، لاتين محاسبه مي‌شود.
برچسب‌ها: تلفن همراه   همراه اول   پیامک   لاتین